Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2013

Hälsan – det viktigaste vi har i våra liv

Många människor i dagens samhälle mår inte speciellt bra kan man ganska enkelt konstatera. Det kan vara allt ifrån rent fysiska till mentala, känslomässiga eller själsliga problem. Ohälsan hos mänskligheten har ökat ganska kraftigt det senaste århundradet, och det finns en lång rad av olika orsaker till det. Jag tror de flesta av oss idag känner till orsakerna så jag behöver inte gå in närmare i detalj på dem.

Kan man bli sjuk så kan man bli frisk finns det ett ordspråk som säger, och det stämmer faktiskt ganska bra in i verkligheten. Det går faktiskt ganska ofta att med relativt enkla medel att återställa en förlorad hälsa, om skadan eller sjukdomen inte är alltför grav. Det finns en lång rad sätt att använda sig av för att återställa en dålig hälsa.  Jag ska nu här nedan presentera en mycket enkel och naturlig terapi och tillika läkekonst som sedan urminnes tider hjälpt människan att återfå sin hälsa, anledningen till att jag fastnat för och talar mig varm för den, är att jag själv fick hjälp av den för att bli av med kroniska åkommor för många år sedan. Dessa har sedan aldrig kommit tillbaka. Utbildningen jag gick hos Team Hellberg Zonterapi AB i Borgholm på Öland har vidgat mina vyer ganska radikalt och gett mig helt nya perspektiv på livet. Utan att säga för mycket så är det utan tvekan det bästa jag gjort i livet, likaså den bästa investering jag gjort i livet – för vad är viktigare än livet och hälsan!?

Introduktion

För många tusen år sedan, troligen minst fem sex tusen år, började människan utveckla en behandlingsmetod som med tiden kom att bli mycket populär och välanvänd världen över i alla kulturer. Det var en form av tryckterapi, där de konstaterade att olika områden och zoner var förbundna med olika organ och kroppsdelar. Människan vandrade på den tiden mestadels barfota, och fick då naturlig zonterapi när de vandrade fram över landskapen. De höll sig i regel ganska friska av det, även om det fanns sjukdomar och elände också på den tiden, men de största orsakerna till dem härrör från helt andra saker som t.ex. betydligt sämre hygien, dålig tillgång på föda m.m. Dock så existerade inte dagens vällevnadssjukdomar på den tiden.
När människan sedan började använda skor för att skydda fötterna, började även människans hälsa sakta att försämras. Stimulansen man får genom barfotavandring eller direkt zonterapi skapar harmoni och balans i både kropp och själ, välbefinnandet ökar på alla plan.

Zonterapi historiskt sett

I Egypten, söder om de stora pyramiderna ligger Saqqara. Där fann man i en grav tillhörande en läkare vid namn Ankmahor (2330 f.kr.) bilder och text där patienter blir behandlade med zonterapi. I en av dem lyder texten: Patienten – Gör mig inte illa! Läkaren svarar – Jag ska behandla dig så att du lovprisar mig. Denna läkare var en mycket inflytelserik person som stod närmast under kungen.

Egypten zt copy

Foten är även en stark symbol inom japansk kultur för andlighet och helande. Detta kommer till uttryck i Buddhas legendariska fotavtryck 697 eft. Kr. som finns inristat i en Buddha figurs upphöjda fot i Yakushijitemplet (meridianlärarnas tempel i staden Nara).

Zonterapin i Europa

Redan på 1300-talet kände man till och använde en form av reflexologi i Europa. En man vid namn Harry Bond Bressler som skrivit boken Zone Therapy, skriver i boken att olika former av tryckterapi var välkänd i Centraleuropa och utövades av arbetarklassen där, samt även av dem som tog hand om kungligheternas och överklassens sjukdomar.

Vetenskapliga studier av zonterapi

De första vetenskapliga studierna av zonterapi har sina rötter i neurologiska studier som bedrevs på 1890-talet av Sir Henry Head (1861-1940) i London. Han upptäckte år 1898 zoner på huden som blev hyperkänsliga för tryck vid sjukdom som drabbat något organ som med nervtrådar var förbundet med detta område på huden. Något som kallas för ”Heads zoner” eller zoner av hyperalgesi” (dvs. sjukligt stegrad smärtförnimmelse) introducerade han efter åratal av klinisk forskning.

Länk till vetenskapliga studier om zonterapi: Klicka här

I Tyskland fanns en läkare vid namn Dr. Alfons Cornelius, kanske var han den första som använde sig av massage på reflexzonerna. År 1893 led han av en infektion, han fick då massage varje dag och upptäckte hur effektiva behandlingarna var, speciellt de som utfördes på zonerna som gjorde ont. Efter att ha begärt av sin massör, att endast massera på de punkter som gjorde ont så försvann all smärta efter 4 veckor och han var då även helt återställd efter infektionen. Han publicerade år 1902 sitt manuskript Druckpunkte, eller Pressure Points, Origin and Significanse.

I Ryssland studerade man reflexologi utifrån en psykologisk synvinkel under samma tidsperiod. Den kände Ivan Pavlov utförde flera experimentella studier, och utvecklade teorin om betingade reflexer – att det finns ett samband mellan stimulus och respons.

Zonterapins grundare

Den man som betecknas som zonterapins grundare heter Dr. William Fitzgerald, han föddes i Connecticut USA år 1872. Han började studera Dr. H. Bresslers arbete i Wien om möjligheterna att behandla organ via tryckpunkter. Dr. Fitzgerald var överläkare vid sjukhuset för öron-, näsa-, halssjukdomar i Hartford Connecticut, där fortsatte han sin forskning och prövade många av sina teorier på sina patienter.

Den moderna zonterapins moder eunice

Dr. Fitzgeralds medhjälpare Eunice Ingham som levde mellan 1879 till 1974 är troligen den person som bidrog mest till befästandet av den moderna zonterapin. Hennes enorma forskningsarbete och hängivenhet gjorde zonterapin till en självständig behandlingsform. Hon började med att göra diagram över fötternas relation till zonerna och dess effekter på den övriga anatomin, när detta var klart utvecklade hon en karta på fötterna över hela kroppen. Hennes arbete var mycket framgångsrikt, ryktet om det spred sig vida omkring och hon borde med all rätt kallas den moderna zonterapins moder, och hon erkänns nu även som fotzonterapins grundare.

Tredimensionell zonterapi

I början av 1990-talet presenterade min lärare Henrik Hellberg sitt genuina forskningsarbete kring den nya typ av zonterapi som han kallade tredimensionell zonterapi. Den är nu vida internationellt känd efter tre världskongresser i zonterapi och allmänt accepterad som en utveckling av den gamla klassiska zonterapin. Spridningen av den börjar nu ute i Europa, för att få ut kunskapen till fler terapeuter och behövande runt om i alla länder.

Den 3 dimensionella zonterapin arbetar med ett strukturellt tänkande. Det betyder att fotens vävnader alltid har sin motsvarighet i kroppens strukturer. Fotens plantarsida, eller undersida med sin speciella struktur vad gäller fett och bindväv motsvarar organen – speciellt matsmältningen. Fotens muskler motsvarar logiskt kroppens muskler. Fotens skelett och leder motsvarar kroppens skelett och leder. Fotens ovansida, eller dorsalsida motsvarar hud och nerver. Får man t.ex. en skelett- och muskelskada någonstans i kroppen svarar de reflexologiska systemen med en ökad smärta inom motsvarande område på foten.

Läkekonsten zonterapi

Alla delar på kroppen, organ samt kroppsdelar, är förbundna med varandra genom reflexologiska system som kommunicerar via det autonoma nervsystemet som populärt förkortas ANS. I varje cell i kroppen finns DNA-koden representerad, vilket de flesta av oss väl känner till. Det som folk i allmänhet kanske inte i lika hög utsträckning känner till är att de olika kroppsdelarna, t.ex. en fot, en hand, ett ansikte osv. även de är olika helhetssystem. Dessa olika helhetssystem som i sin tur påverkar varandra, genom ett kontinuerligt energiutbyten sinsemellan, bildar tillsammans ett stort helhetssystem (vår fysiska organism) som måste jobba i samklang för att allt ska kunna fungera som naturen har tänkt det hela.

När man jobbar med zonterapi så höjer man ”den inre elden”, det handlar om en effekthöjning av energitransformation som ökar på förbränningen, vilket leder till att kroppen ”städar upp” i vävnaderna och bränner ut (läs läker ut) slaggprodukter och patogena organismer som stör energiflödet och orsakar obalanser. Det handlar om självläkningens princip, man hjälper kroppen att själv läka ut kroniska åkommor i form av smärta och värk. Det gör att man ofta kommer in i en kort förstförsämringsperiod, undertryckta och dämpade symtom akutiseras tillfälligt innan de börjar dra sig tillbaka. För att genuin hälsa ska kunna återskapas måste grundorsaken till symtomen få ”blomma ut och komma upp till ytan”. Kropp och själ är självläkande och går alltid mot homeostas eller jämvikt, och när de får den stimulans och näring de behöver så går de alltid så långt det är möjligt i det enskilda fallet mot hälsa, vilket för kroppen är det normala tillståndet. Organismen läker och helar sig själv med hjälp av naturens krafter, läkarens uppgift är bara att stödja naturen i dess strävan att läka och hela.

Här följer två citat från min lärare Henriks Hellbergs artikel om zonterapi.

Inom zonterapin så skiljer man på två sorters smärta. Den första är den dagliga medvetna vanliga smärtan som vi känner av både i rörelse och i vila. Den härrör oftast från våra inre organ men manifesterar sig utåt via ANS till olika kroppsdelar som en varningssignal. Den talar om att någonting är fel, något behöver åtgärdas. Precis som en bil när det tänds en varningslampa på instrumentpanelen när någonting är fel på motor eller elektronik. Skillnaden är bara den att bilen lämnas in på verkstad för att åtgärda felet så att lampan släcks, medan den traditionella medicinen symboliskt stannar bilen och klipper av signallampan
(smärtstillande, kortison cellgifter osv.) och kör vidare som inget hänt. Detta är den kortsiktiga lösningen som tyvärr kan leda till värre haverier längre fram på livets väg.

Den andra smärtan som reflexologer arbetar med är dold för oss eftersom den är omedveten i vår dagsmedvetenhet. Vi kallar den för lagrad energi eller potentiell energi som kan användas till ett läkningsarbete. Utgångspunkten är att en aktuell kroppsdel (muskel organ etc.) sänder ut en signal (en retning) vid en funktionsstörning som via det autonoma lagrar in smärta i motsvarande del i de reflexologiska systemen som en investering. När reflexologen tar fram smärtan i dagen genom sin massage omvandlas lägesenergin till rörelseenergi som sänds tillbaks där den kommer ifrån och ger ett energitillskott till aktuell kroppsdel. Slut citat.

Detta innebär alltså att kronisk smärta och värk, är fullt potenta energikällor att använda vid ett läkningsarbete. Man skulle kunna säga att man omvandlar negativ energi (värk och smärta) till en positiv energi. Hur många människor i dag lider inte av kronisk smärta och värk? Som i sin tur ofta behandlas med smärtstillande medel och kanske framför allt kortison, som ytterligare dämpar och undertrycker kroppens naturliga självläkning. Detta handlar om kortsiktiga lösningar, vilket leder till att man trycker sjukdomen djupare in i organismen och istället för att hjälpa kroppen istället stjälper kroppen…

Det som zonterapin är bäst på att lösa är kroniska inflammationer, då zonterapin är väldigt inflammationsläkande vilket på sikt även tar bort smärta och värk. Inflammation betecknas idag som en felfunktion av skolmedicinen, något som ska motarbetas till vilket pris som helst, och det priset är oftast en försämrad hälsa. Det som man bör ha i åtanke och veta är att feber och inflammation är kroppens kraftfullaste rengöringsverktyg. Kontroversiella fakta som skiljer sig helt från skolmedicinskt tänk.

Betänk hur många människor idag som lider av kroniska inflammationer, som behandlas med smärtstillande, kortison m.m. som får lida i det tysta med ofta daglig medicinering för att orka med sin vardag. Många tusentals människor får diagnosen ”det här får du lära dig leva med”, och eftersom de ofta har sin tilltro till läkarens ord och inte heller oftast har någon kännedom om andra behandlingssätt, och om hur kroppen fungerar, så tar de vackert sina piller som läkaren har ordinerat och får leva vidare med det. Dessa människor får vi oftast ordning på, vare sig de tror på terapin eller inte. Man kan enkelt konstatera att det finns helt enkelt för många biljoner att tjäna på människors ohälsa för att istället försöka göra människor friska… Ett kortsiktigt tänk även det, sett ur ett längre tidsperspektiv.

Det finns mycket dokumentation om zonterapins suveränitet vid läkning av såväl fysiska som mentala och emotionella problem. Vanliga åkommor som den kan ge bot eller lindring mot är bl.a. allergier, tandlossning, stress, oro och depressioner, mag- och tarmbesvär, låg ämnesomsättning, huvudvärk, matsmältnings- och gallbesvär, ryggvärk och mycket annat. Även vid infektioner av olika slag har zonterapi visat sig vara ganska effektivt.

Jag behandlar nu själv varje vecka ett antal klienter med olika kroniska åkommor med goda resultat. Ibland använder jag även andra terapier samt även kombinationer av olika terapier för att få ett bättre behandlingsresultat. Vissa söker för olika åkommor medan andra går på understödjande friskvårdsbehandlingar för att må bättre helt enkelt. Det är en mycket avslappnande terapi och det är inte alls ovanligt att folk somnar under behandlingarna. All läkning är beroende av avslappning, i ett konstant sympaticus påslag där kroppen ligger under konstant spänning kan ingen läkning ske. Stressrelaterade åkommor är m.a.o. mycket bra att behandla med zonterapi. Alla mår bra av zonterapi – och fler borde prova på hur skönt det är att få zonterapi!

Zonterapin kan nu inte råda bot på precis allt, men den är en viktig del av den uråldriga läkekonsten som syftar till att understödja kroppens naturliga självläkning och skapa homeostas i kropp och själ. Det finns många fler terapier och behandlingsmetoder som stödjer naturlig läkning men zonterapin är nog en av de allra enklaste och naturligaste, för vad kan vara naturligare än att gå barfota? Som är en form av egenvårdsbehandling med zonterapi.

För att kunna må bättre, måste vi helt enkelt gå tillbaka mer till naturen, använda oss mer av naturliga behandlingsmetoder som understödjer och hjälper kroppen istället för att motarbeta den på konstgjord väg med kemiska piller av olika slag. Kroppen är mycket vis och har alltid ett syfte med det som den gör, vi blir inte allvarligt sjuka hux flux utan anledning. Symtom får vi som en signal på att någonting är fel i något organ eller kroppsdel via det autonoma som förmedlar den, om orsaken sedan inte blir löst manifesterar kroppen ”sjukdom”, som är en kraftfullare åtgärd i syfte att ytterligare understödja kroppens självläkning. Naturen använder sig alltid av enkla lösningar, det är oftast bara vi människor som krånglar till det!

Jag avslutar denna artikel med min lärare Henrik Hellbergs visdomsfulla ord: ALL läkande kraft finns i naturen !!!

Annonser

Read Full Post »