Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2013

Våra liv vi lever styrs till en mycket stor del av våra inre övertygelser, genom att skapa inre övertygelser som stämmer överens med det vi söker efter och vill uppleva i våra liv, så ökar chanserna till att vi får uppleva dem. Jag skulle vilja påstå att de garanterat även kommer att slå in, förutsatt att det ligger rätt känsla och tanke bakom dem… Det är nämligen där ”haken ligger”, att ha den rätta känslan och tanken bakom det som vi lägger i våra inre övertygelser.

Se tillbaka på ditt liv… Vad har du haft för inre övertygelser och hur har de påverkat ditt liv? Har du haft positiva eller negativa inre övertygelser om jobb, relationer och annat? Hur har de fallit ut det verkliga livet? När jag ser tillbaka på mitt eget liv har mina inre övertygelser slagit in till 100%, så jag vet genom min egen erfarenhet att det är ett mycket kraftfullt verktyg att använda för att få till förändringar i livet. Även när man tittar på andra människor och deras inre övertygelser så märker man att de inträffar i verkligheten. En människa som t.ex. har en stark inre drivkraft, kraftfulla inre övertygelser om saker och ting, kommer att lyckas med de saker han eller hon är övertygad om (förutsatt att rätta känsla och tanke ligger bakom).

När man insett detta fenomen och börjat jobba mer aktivt med detta så ökar kraften i de inre övertygelserna ganska radikalt, något som jag märkt av egen erfarenhet. Det kan numera ofta bara räcka med att tänka att en sak kanske kommer inträffa (oavsett om den är positiv eller negativ), så har jag märkt att jag ofta får omedelbar respons på tanken. Universum svarar an på energin i tanken. Desto mer medveten som energin är i tanken, ju kraftfullare blir energin i den, vilket leder till en starkare signal till universum. Kraften i energin som universum sänder tillbaka ger sedan mottagaren ett energitillskott. Desto mer öppen och medveten mottagaren är ju bättre kan den sedan ta till vara på energin den får tillbaka…

Kontentan av detta är, tänk noga efter vilka tankar och känslor du sänder ut, de består av vital energi och universum svarar ofta tillbaka med blixtens hastighet, oavsett om det är negativa eller positiva övertygelser du har… Dina tankar och känslor som du lägger i dina inre övertygelser är troligen de kraftfullaste verktygen du har för att åstadkomma förändringar i ditt liv!

Annonser

Read Full Post »

I denna artikel ska vi titta lite närmare på det mycket omdiskuterade begreppet Placebo, eller Placeboeffekt som den också benämns. Läser man på Wikipedia så står det t.ex. följande: ”Placeboeffekt (eller förväntanseffekt) är den del av ett läkemedel eller en behandlingsverkan som inte beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna, utan som kan hänföras till patientens egna förväntningar på att medicinen och behandlingen ska hjälpa denne att tillfriskna.” Där ges i mina ögon direkt en lite nedvärderande syn och åsikt om Placebo. Den synen vill ge ett sken av att det inte är något ”riktigt” som händer, något som inte har en verklig substans. Man ska felaktigt inbillas en tro och verklighetsuppfattning som bara baserar sig på att verkligt fysiska och biokemiska behandlingar är ”det verkliga och riktiga”.
Läser man sedan vidare på Wikipedia så står det att: ”Placebo har påvisad effekt för flera skilda fysiologiska processer. Faktorer som styr hur kraftfullt behandlingsresultatet av en placebobehandling är främst förväntan, men även betingning har påvisad effekt. Förväntan i sin tur kan stärkas av en rad faktorer, om patienten tror sig få ett dyrt läkemedel så blir i regel placeboeffekten starkare än om de tror sig få en billig. [1] Även placebots färg och form kan påverka hur effektivt det upplevs.[2]” . De vill även där försöka påskina samma felaktiga bild av vad som i verkligheten är sant. Placeboeffekten har, som det också riktigt står, påvisad effekt för fysiologiska upplevelser, men det stannar långtifrån bara där… Det handlar inte heller alltid bara om ”fysiologiska upplevelser”… Uppgifterna som artikeln i Wikipedia baserar sig på kommer, inte helt oväntat från, tidningen Läkemedelsvärlden samt från tidningen Apoteket. Där har vi återigen samma fenomen, industribetalda experter som uttalar sig för att uttrycka ”vad som är sant och icke sant”. Bara en sån sak gör att en någorlunda medveten människa börja dra öronen åt sig…

En tanke eller en känsla har båda två, minst lika stark och verklig substans som en fysiologisk handling eller biokemisk behandling. Skillnaden mellan dem båda är bara att, en fysiologisk handling eller biokemisk behandling, ofta vetenskapligt kan bevisas medan Placebo är något som går utanför vetenskapens ramar att exakt kunna definiera händelseförloppen på godtyckliga mätbara sätt. Det pågår vilda diskussioner inom de båda lägren om vad som ska få gälla och ”vad som är rätt”. Eftersom nu allting långt ifrån vetenskapligt kan bevisas, det är tom. så att det bara är en ytterst liten del av vår verklighet som vetenskapligt kan bevisas, ska man då gå efter kartan eller verkligheten? Om nu kartan inte stämmer överens med verkligheten är det inte då dags att börja ta bort skygglapparna för ögonen och titta ut i verkligheten som vi lever i? I mitt liv är det verkligheten som är det viktiga, inte vad kartan visar, som inte alltid visar rätt.

Man kan, som tom. skolmedicinen erkänner tänka sig sjuk, likaså kan man sålunda ofta även tänka sig frisk. Alla människor är olika fenomen, olika individer och alla fungerar inte helt lika i alla situationer. Därför går det inte att dra alla över en kam, och säga att ”så här är det” och ”så här är det inte”, oavsett vad det gäller här i livet och hur vi fungerar. Därför blir det ofta ganska fel i många situationer inom skolmedicinen, där det oftast bara hävdas att behandlingar med verklig fysisk inverkan såsom kirurgi eller biokemisk behandling med farmakologi, är något som har ”riktig verkan”. De har helt glömt bort, eller vill inte höra talas om, att läkning faktiskt kan ske helt spontant utan någon ”riktig behandlingsmetod”. Detta grundar sig på att hela idén med skolmedicinen bygger på ekonomisk vinning, en person som för egen maskin kan tänka eller visualisera sig frisk genom tankar och känslor, är ekonomiskt olönsam och därför inte intressant och motarbetas även ofta kraftigt.

Att använda tankens kraft är något som använts sedan tidernas begynnelse, bön är troligtvis den allra första läkekonsten som användes av dåtidens människor. De kände då troligen inte till andra läkekonster som kom till senare i världen. Bön fungerade då, likaså som bön även fungerar idag, och även fortfarande flitigt används idag inom vissa religioner. Vad som skapar dessa läkningsmekanismer som man ofta får genom bön, alltså tankens kraft, vet ingen med säkerhet än idag. Det kommer kanske ingen heller att med hundraprocentig säkerhet att kunna säga någonsin. Det man dock vet är att  en tanke eller en känsla, består av energi. Det man även vet är att allting är enkom energi, och energin kan man aldrig tvinga någonstans, den går alltid dit där den bäst behövs. Energi kan man säga är en medveten kraft, som man genom ett medvetet förhållningssätt ofta till stora delar kan styra. Därför är kanske medvetenheten en av de allra största och viktigaste sakerna här i livet, som man bör beakta och tillförskansa sig för att kunna styra sitt liv dit man själv vill och önskar.

I motsats till Placebo finns Nocebo, vilket också är latin och betyder ”jag skall skada”. Placebo och Nocebo är som de båda krafterna Yin och Yang i kinesisk medicin. De är varandras ytterligheter, men båda är fullt lika verkliga och kraftfulla. När vi medvetet tänker negativa tankar eller har negativa känslor inom oss, så följer Noceboeffekten med omedelbar verkan i dess fotspår. Det är något som vi inte kan styra, det är en energi som medvetet styr händelseförloppet, vad som ska hända och ske. Samma sak har vi där inom skolmedicinen, när en läkare talar om en diagnos för en patient, t.ex. du har cancer så uppstår då ofta ett trauma för patienten (om den inte själv har goda kunskaper om vad en cancer egentligen är för något). Traumat leder i sin tur ofta till nya cancerhärdar som uppstår till följd av diagnosen som läkaren talar om. Skulle dagens skolmedicinska läkare istället ha bättre kunskap om hur människan fungerar, dvs. använda sig av holistiska uråldriga läkekonster, som ser till helheten hos människan, och använda sig av alla dess resurser som de byggt upp genom årtusendena, så skulle stora delar av vår sjukvård idag vara helt onödig. Människan måste för sitt eget bästas skull, återgå till naturen i betydligt större utsträckning än vad den gör idag.

Hur kan man då, på bästa vis utnyttja sig av tankens kraft för att få bästa möjliga effekt? Ja ett av de viktigaste sätten, som jag nämnde här tidigare, är att öka sin egen medvetenhet, att vara närvarande i dagen och det man gör. Att skaffa sig kunskap som grundar sig på objektiva informationskällor, som inte kommer från de som är ekonomiskt styrda. Har man en hög medvetenhet och bra kunskaper så kan man styra energin på ett bättre sätt, stärka och balansera livskraften som styr våra liv. Livskraften är den absolut viktigaste och kraftfullaste energin som styr våra liv, det får vi aldrig glömma. Vi bör vara tacksamma för livets stora gåva vi fått, att leva det liv vi lever, även om våra organismer inte alltid är och ser ut som de vill att de ska göra. En till mycket kraftfull aspekt är våra inre övertygelser, de är kanske våra kraftfullaste läkningsverktyg vi har. Kärlek är den allra högsta aspekten, och fyller vi våra liv med kärlek och har en inre övertygelse av att vi mår bra och att vi alltid kommer göra det, så ökar också våra verkliga chanser att göra det i livet.

Den stora grejen är vilken känsla som vi lägger bakom våra inre övertygelser, lägger vi den med äkta riktig känsla så kommunicerar den direkt med livskraften och vi får den energi tillbaka som vi sökt efter. Lägger vi däremot bara en känsla utan någon riktig äkthet bakom så kommer ingenting att hända. Skulle vi sedan lägga den med en äkta negativ känsla så svarar noceboeffekten omedelbart och vi får negativ energi tillbaka.

Vi kan med andra ord styra våra liv i mångt och mycket genom att lägga rätt känsla bakom våra inre övertygelser! Kanske är det t.o.m. så att våra inre övertygelser är vårt kraftfullaste verktyg för att kunna styra våra liv…

Är då Placebo något att förkasta som skolmedicinen till mångt och mycket gör? Nej låt oss använda tankens kraft betydligt mer i våra liv – den är till för att användas och dessutom helt gratis… Mer Placebo till folket!

Read Full Post »

I denna artikel ska vi granska den svenska sjukvården och framförallt titta på hur den svenska folkhälsan ser ut. Vad har hänt sen läkemedelsindustrin kom till världen? Har sjukvården och hälsan blivit så mycket bättre sen alla celler ska granskas i mikroskop, det ska sökas minutiöst efter bakterier och virus, och allt ska vara vetenskapligt evidensbaserat, eller har det kanske istället blivit åt andra hållet, betydligt sämre? Borde vi istället kanske tänka om och rikta uppmärksamheten lite mer mot den yttre påverkan som skapar de inre processerna!?

Ett objektivt svar på de första frågorna är båda ja och nej. Den akuta sjukvården har i de allra flesta fall blivit betydligt bättre och mer effektiv. Många liv som förut inte kunde räddas vid olyckor och akuta sjukdomsfall kan idag ofta effektivt räddas genom kirurgi och annan akutsjukvård, det råder ingen tvekan om. Dock så stannar det tyvärr där, och den resterande delen har tyvärr i de allra flesta fall blivit betydligt sämre, vården om de kroniskt sjuka.

Vi kan enkelt konstatera, utan att ens behöva läsa några undersökningar, att folk nu överlag är betydligt mer kroniskt sjuka än någonsin. Det finns snart inte en enda, något äldre människa som inte knaprar piller av något slag. Redan under början av 1970-talet så konsumerade 92% av alla gamlingar piller olika slag enligt en undersökning. Det lär inte vara mindre nuförtiden… Det är piller av alla de olika slag, för högt blodtryck, högt kolesterolvärde, smärtstillande av olika slag, lugnande osv osv… Det uppfinns ständigt nya diagnoser, som sedan förs ut till folket med skrämselpropaganda att de lider av en farlig sjukdom men att räddningen finns, kemiska piller…

Den nya stora marknaden för läkemedel är nu barnen, som tidigt i livet diagnostiseras för än det ena, än det andra. Det finns snart en diagnos för alla emotioner, barn får inte länge vara barn utan ha ”någon störning” som måste medicineras mot. Barnens vanliga utveckling störs kraftigt av detta och de får inte längre vara sig själva och utvecklas i normal takt som barn måste få göra för att komma vidare mot vuxenlivet. Trots att de själva inte vill ta piller så nästan tvingas de till det, här talar vi om övergrepp på hög nivå!

Om nu syntetiska piller skulle vara så bra, varför är då folk mer kroniskt sjuka än någonsin? De borde ju i rimlighetens namn då vara KÄRNFRISKA om pillerna skulle vara så effektiva och bra! Varför förbjuds örter, mineraler, vitaminer, naturmediciner och homeopati m.m. allt mer hela tiden? Det är ju naturliga medel som understödjer människans kroppsegna läkningsprocesser utan biverkningar, som dessutom oftast gör människor genuint friska, då borde vi ju istället värna om dem! Svaret är att det går inte att ta patent på naturen, det går inte att tjäna några pengar på produkter som inte kan patenteras och då spelar det ingen roll hur många människoliv som skulle kunna räddas!

I min utbildning inom alternativmedicinen så fick jag lära mig att bygga hälsa från grunden, göra den så genuin och solid som möjligt för att få klienter som blir friska och är nöjda o glada. Jag fick lära mig att understödja kropp och själs naturliga läkningsprocesser med olika sorters behandlingar samt hur man med naturmedicin kan hjälpa människor till en bättre hälsa. Att behandla människor med behandlingsmetoder och syntetiska piller som går emot alla naturliga läkningsprocesser fanns inte på kartan (eftersom vår karta vi fick var verklighetsbaserad och inte framtagen i något laboratorium…).

Jag har sedan jag börjat jobba med egna klienter fått ganska goda erfarenheter av hur man skapar hälsa, och hur man med ganska enkla medel kan återskapa en dålig hälsa. Det behövs inga svindyra, komplicerade medicinska apparater för att åstadkomma bra hälsa i de allra flesta fall, för naturen har alltid enkla lösningar. När kropp och själ slappnar av börjar den riktiga läkningen inom oss att börja ske. När energiflödet är återupprättat kan kroppen sakta gå mot homeostas igen.
När slappnar en människa av som är på ett lasarett och får sin dom uppläst av läkaren? När försökte en läkare sist återupprätta energin i kroppen på en människa på ett lasarett i Sverige? Har det någonsin hänt? Svaret är nog troligen nej, för de känner fortfarande inte till de olika energisystemen i kroppen och jobbar med dem. System som är nödvändiga att kunna förstå så mycket som möjligt av, för att kunna hjälpa människor till genuin hälsa, då allt består av energier.

Energitänket och hälsa är fortfarande inte uppfunnet inom skolmedicinen, och kommer troligen inte heller bli det inom överskådlig framtid, så länge som läkemedelsindustrin ligger bakom och styr allting. Stora medicinska system som traditionell kinesisk medicin och den indiska ayurvedan med meridianläran och chakrorna, finns inte i skolmedicinens värld. För dem krävs det stor kunskap och tid, för att kunna bemästra hantverket som metoderna innebär,  och i skolmedicinens värld finns det  varken kunskap eller tid  för detta ändamål.

Jag har i mitt tidigare yrke som taxichaufför dagligen träffat människor och kört dem till och från lasarett och vårdinstitutioner. Samma människor fortsätter oftast att åka fram och tillbaka utan att bli bättre. De borde väl i rimlighetens namn bli bättre av all sjukvård!? Istället tappar de sakta sin egen livskraft och man kan både se och höra hur de sakta mår allt sämre. Jag har i ärlighetens namn inte sett en enda genuint frisk människa gå ut från en dörr på något lasarett eller annat vårdinstitut i samhällets tjänst.
Inte en enda genuint frisk människa har jag sett där under 19 år, det tycker säger en hel del…

Alternativmedicin betraktas ofta som rent kvacksalveri i dagens Sverige men med fakta på bordet kan man verkligen undra vilka som är kvacksalvare egentligen!! Det är hög tid att vi börjar vakna här i Sverige och öka vår egen medvetenhet, för att inse att vi behöver nya vägar och synsätt för att förbättra vår folkhälsa, för att inte tala om samhällets ekonomi som håller på att gå under av alla ökande kostnader för sjukvården, som ständigt skriker efter mer pengar! Det är dags att vi människor och alla politiker börjar tänka om…

Vi behöver komma tillbaka till naturen för där finns ALL läkande kraft!!

Read Full Post »