Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2013

Väldigt många människor idag har problem med rörelseapparaten, dvs. skelett och leder. Stelhet i kombination med smärta och värk är tämligen vanligt bland många av oss. Den största och vanligaste orsaken till dessa symtom är försurning i kroppen. När vi får för lågt PH-värde blir vi försurade och drabbas lätt av smärta och värk i leder och skelett. Det kan även vara så att vi råkat ut för någon olycka och fått förskjutningar i ryggraden eller andra delar av skelettet, inte helt ovanligt det heller.

En mycket enkel och bra metod för att korrigera olika delar av rörelseapparaten är en terapi som heter Ortobionomi. För Er som inte har kännedom om denna terapi finns bra information att läsa här. Man kan även utföra och behandla med Ortobionomi på reflexzoner och det är just det som denna artikel kommer handla om.

På både händer och fötter har vi mycket bra leder som går att använda vid Reflexologisk Ortobionomibehandling. Det går även att jobba med både hand- och fotleder för detta ändamål. Underben och fot går att se som en helhet, en kropp i miniatyr upp och ner, där foten motsvarar huvudet och underbenet kroppen. Likaså underarm och hand. Vid problem med nacken så kommer nacken här att motsvara själva fotleden och handleden. Stelhet och smärta med ursprung från nacken inlagras i de reflexologiska systemen vid fotled och handled. För att få musklerna att släppa sitt grepp i nacken finns det flera olika behandlingsmöjligheter. Det sättet som jag nu ska beskriva är som jag tidigare antytt Reflexologisk Ortobionomibehandling.

Vi kan börja med armarna och händerna för att se hur vi kan använda dem för detta ändamål. Låt oss antyda att vi har smärta och är stela i nacken och vill behandla den. För att kunna jämföra resultatet före och efter behandlingen så börjar vi innan vi behandlar med att kontrollera nacken, hur den känns. Vrid sakta nacken åt höger sida, notera hur det känns och hur långt du kommer. Gör nu likadant fast åt vänster håll, återgå därefter till ursprungsläget. Kom ihåg vilket håll som kändes bäst, skriv ned det om du har dåligt kom ihåg. Gör nu likadant fast bakåt istället. Återgå därefter till ursprungsläget igen. Notera åt vilket som kändes bäst.

Behandlingen kan nu börja. Vi tar handlederna först. Lägg underarmen på en plan yta och låt handen hänga fritt framför. Ta tag i handen som hänger utanför med andra handen. Vrid nu försiktigt åt ena hållet, känn efter hur det känns och notera det. Hur långt kommer du? Gör det ont? Gör nu likadant åt andra hållet. Återgå till ursprungsläget. Vilket håll känns bäst? Vrid nu sakta handen åt det håll som kändes bäst och håll kvar där i 90 sekunder. Återgå till ursprungsläget. Böj nu handen sakta uppåt, notera hur långt du kommer och om det smärtar något. Gör nu likadant nedåt. Vilket håll kändes bäst? Böj nu handen åt det håll som kändes bäst och håll kvar i 90 sekunder. Återgå därefter till ursprungsläget. Nästa steg nu är att göra en kombination av dessa. Böj nu återigen handen sakta uppåt eller nedåt (det håll som kändes bäst) och vrid därefter handen åt det håll som kändes bäst. Stanna där i 90 sekunder. Återgå därefter till ursprungsläget igen. Detta steg är nu klart.

Nästa steg är att jobba med tummen, som med dess led motsvarar ett litet helhetssystem, huvud, nacke och hals. Vrid sakta tummen åt ena hållet. Upprepa samma procedur som med handleden. Återgå till ursprungsläget, stanna till kort och vrid åt andra hållet. Återgå därefter till ursprungsläget. Känn efter vilket håll som kändes bäst och vrid sakta tummen åt det hållet. Håll kvar i 90 sekunder, återgå därefter till ursprungsläget. Steg två med tummen är nu klart.
Gör nu likadant med andra armen och tummen. Efter det är nu nackens reflexzoner på handleder och tummar färdigbehandlade. Vi går nu vidare med steg 3.

Reflexologisk Ortobionomibehandling av nacken på fotlederna och lederna i stortårna. Lägg dig ner på en bänk och slappna av. Låt någon anhörig, terapeut eller annan person sakta vrida på foten åt höger. Notera hur det känns, hur långt det går och om det gör ont. Återgå sakta till ursprungsläget och stanna till där kort. Vrid nu fotleden åt andra hållet och känn efter hur det känns där. Återgå till ursprungsläget. Vrid nu foten åt det håll som kändes bäst och håll kvar i 90 sekunder. Återgå till ursprungsläget.
Prova nu med fler olika ställningar med fotleden och håll kvar i det bekvämaste läget i 90 sekunder. Vi går nu vidare med steg 4.

Ta tag i stortåns grundled och vrid sakta åt höger. Notera eventuell smärta och hur långt du kommer, återgå därefter till ursprungsläget. Gå nu sakta åt vänster och känn efter likadant. Återgå till ursprungsläget, vilket håll kändes bäst? Vrid nu stortåns grundled åt det håll som kändes bäst och stanna där i 90 sekunder.
Gör nu likadant med den andra fotens stortå grundled.

Nu har du lärt dig grunderna för hur Reflexologisk Ortobionomibehandling fungerar, hur man kan behandla problem med nacken via händer och fötter.

Annonser

Read Full Post »