Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2014

Detta blogginlägg handlar om chakrasystemet och hur våra chakran styr energiflödet i kroppen.

Det första chakrat:

Element: jord

Färg: Rött

Kroppsliga aspekter: Den fysiska grunden; bortförsel av restprodukter; ändtarm, ben, fötter, testosteron, och östrogen
Insikt: Överlevnad, fortplantning

Psykologiska aspekter: Att ge föda, skydd, trygghet, förmåga att sörja för sig själv

Frön: Äggstockar, testiklar

Kärna: Kundalini, överflöd

Negativa uttryck: Att samla på hög, rovgirigt beteende, våldsamhet, kronisk trötthet,, födslotrauma, rädsla för att bli övergiven.
Det första chakrat sitter vid ryggradens slut mellan analöppningen och könsorganen. Det utgör ingången till det feminina och sträcker ut ljustrådar ner i benen och in i biosfären. Som en pålrot sträcker sig ner i Moders Jord fuktiga och rikhaltiga jord och förser det första chakrat oss med oundgängliga näringsämnen. Det jordar oss och utgör den grund på vilken vårt ljusenergisystem vilar. När vi förlorar förbindelsen med jorden börjar vi hämta vår livsnäring från ytan. Då blir vi som ett träd vars ytliga och vittförgrenande rotsystem inte kan hålla oss uppe i en storm. Vi förlorar vår stabilitet, vår grund och vår trygghet…….

Det andra chakrat:

Element: Vatten

Färg: Orange

Kroppsliga aspekter: Matsmältning, tarmar/inälvor, njurar, urinvägar, sexuell potens, adrenalin, smärtor i korsryggen, aptitlöshet

Insikt: Sexualitet

Psykologiska Aspekter: Makt, pengar, sex, kontroll, rädsla, kamp, passion, självaktning, sexuella eller emotionella övergrepp, nedärvda föräldrar relaterade problem, incest
Körtlar: Binjurar
Frön: Kreativitet, medkänsla, familj

Negativa uttryck: Rädsla, kamp
Det andra chakrat ligger fyra fingrar under naveln. Det är kopplat till njurarna och elementet vatten. Det andra chakrat aktiverar binjurarna som är kroppens ”stresskörtlar”. Binjurarnas yttre del producerar mer än hundra olika stereoirer, däribland könshormoner. Märgen, eller den inre delen producerar adrenalin som säger åt levern att frigöra blodsocker, vilket gör oss alerta. Det första chakrat bygger försvarsmurar och det andra chakrat lagrar stenar avsedda för försvar.

Det andra chakrat reglerar ämnesomsättningen i ljusenergifältet. För detta chakra representerar alla energiformens föda. Det smälter den jordenergi som tas in genom första chakrat och omsätter känslomässig energi i nervsystemet. När detta chakra fungerar som den ska, kan vi bryta ner negativa känslor som ilska och rädsla och låta dem försvinna som restprodukter genom det första chakrat. När detta chakra är ur balans ligger dessa negativa känslor och snurrar i magtrakten och bryts ner mycket långsamt. Vi känner alla människor som inte kan släppa ut sin ilska och bär på den i veckor eller t.o.m. i år. Dessa negativa känslor sätter sig i det andra chakrat och förgiftar det. Till slut tas dessa könslomässiga gifter upp av ljusenergifältet.

Det andra chakrats uppgift är att förvandla sex till kärlek, romans till närhet. Det är ingen enkelt uppgift, eftersom de negativa drivkrafterna i detta chakra föder behovet att kontrollera andra genom pengar, makt och sex. Det andra chakrat passerar rakt genom livmodern, där livet gror. Här gror passionens och kreativitetsfrön, för att sedan blomma upp i våra övre chakran.

Det tredje chakrat:

Element: Eld

Färg: Gult

Kroppsliga aspekter: Mage, buk, lever, bukspottkörteln, att lagra och frisläppa energin, mjälte

Instinkt: Makt

Psykologiska aspekter: Mod, makt, att göra intryck på världen

Körtel: Bukspottskörteln

Frön: Självbestämmande, individuation, osjälvisk hjälpande, uppfyllandet av drömmar, låbgt liv

Negativa uttryck: Mag/tarmsjukdom, anorexia, anorexia, sorg, högmod, uppblåst ego, neurotiska symptom, trötthet, offermentalitet, humörsvängningar, skam
Det tredje chakrat sitter vid solar plexus och förknippas med bukspottkörteln. Denna körtel är kroppens energibankir. Glukos är dess valuta. När tredje chakrat fungerar som det ska har kroppen gott om energi för allt det den ska göra. Det påverkar också levern, som är kroppens bränsledepå. Människor som har störningar i det tredje chakrat lider ofta av trötthet.

Det tredje chakrat är ljusenergisystemets kraftcentrum. Dess kraft kan användas konstruktivt för att manifestera våra önskningar i världen. När det används destruktivt kan de hämna vår ursprungliga natur och det manifesterar sig i form av neurotiska symptom, som t.ex. skuld och skamkänslor.
Det första chakrats feminina kraft och det andra chakrats ursprungliga sexuella energi omvandlas till ett subtilt bränsle som det tredje chakrat använder för att förverkliga våra drömmar. Detta chakra fyller på reserverna i ljusenergifältet. När vi väcker liv i detta chakra upplever vi mod och beslutsamhet och inte låter oss slås ned av motgångar. Hindren i vår väg rasar.

Det tredje chakrats funktion är att överföra visioner till verklighet. Den förvandlar drömmar till levande skatter. Shamanen förstår att man drömmer fram det som är i världen. Detta chakra är det kärl där våra drömmar alkemisk omvandlas till guld. Om du vill göra din omgivande värld bättre, balansera ditt tredje chakra. Vår försiktigt för att du inte använder detta chakra för personligt vinning. Detta chakras nyckelord är att tjäna.

Det fjärde chakrat:

Element: Luft

Färg: Grönt

Kroppsliga aspekter: Cirkulationssystemet, lungor, bröstkorg hjärta, astma, immunbrister

Insikt: Kärlek

Psykologiska aspekter: Kärlek, hopp, att överlämna sig åt andra, medkänsla, närhert

Körtel: Thymus

Frön: Osjälvisk kärlek, förlåtelse

Negativa uttryck: Uppblåst ego, förakt, själviskhet, sorg, ensamhet, rädsla att bli övergiven och förräderi.

Hjärtchakrat finns på punkten mitt emellan bröstvårtorna, inte över själva hjärtat. Det är chakrasystemets axel. Precis som magen utgör centrum för kroppens tyngdpunkt, utgör hjärtat centrum för ljuskroppen. Thymuskörteln styrs av hjärtchakrat. Och ansvarar för den immunförmåga som förmedlas genom våra celler. Den är en av immunförsvarets huvudaktörer och nödvändigt för att vi ska kunna utveckla B och T-lymfocyter., kroppens ”mördarceller”. Frihet, glädje och en bestående frid blir kännetecken för en människa som har sitt viste i hjärtchakrat.

Det är ett chakra från vilket vi bildar familj och upptäcker kärleken med våra själsfränder och våra barn. Genom hjärtchakrat upptäcker vi och delar kärleken. Detta är det mest missförstådda chakrat i kroppen, eftersom dess kärlek varken är den ömhet vi utbyter sinsemellan eller den romantiska kärleken när vi blir huvudstupa förälskade. Hjärtchakrat blomstrar av skapelsens kärlek, samma kärlek som blomman känner för regnet… Detta slags kärlek är varken objektinriktat eller beroende av någon annan för att kunna existera. Den är inte sentimental, den är opersonlig.

Ett balanserat hjärtchakra gör att vi kan överlämna oss till närheten i kärleken. Det integrerar det maskulina och feminina principerna inom oss. Mjukt och hårt, mottaglighet och kreativitet upphör att vara motsatser, eftersom dessa principer förenas i harmoni. Hjärtchakrat låter oss att återvinna en oskuld som gör oss lekfulla och fyllda av inspiration. Vi vet vilka vi är och accepterar oss själva, vilket skänker oss glädje och frid.

Det femte chakrat:

Element: Ljus

Färg: Blått

Kroppsliga aspekter: Hals, mun, nacke, matstrupe

Insikt: Paranormala uttryck

Psykologiska aspekter: Manifesterande av drömmar, kreativitet, kommunikation, tillit och tro

Körtlar: Sköldkörtel, bisköldkörtel

Frön: Personlig makt, tillit, vilja

Negativa uttryck: Bedrägligt beteende, beroende, psykoser, sömnstörningar, lögner, rädsla för att säga vad man tycker, skvaller, giftighet.

Det femte chakrat sitter i halsgropen och påverkar sköldkörteln, vilken reglerar kroppens temperatur. Genom att styra ämnesomsättningens hastighet, påverkas kroppsvikten och påfyllning av vitaminer. Magiska krafter blir tillgängliga när man har väckt detta strålande chakra. Till dessa krafter hör förmågan att vara på två platser samtitigt, att bli osynlig, att se in i det förgångna och att skönja hur ödet verkar.

Det femte chakrat är vårt paranormala chakra och svarar för klärvoajans, översynligt hörsel, intuitiv kunskap och förmågan att kommunicera uran ord. Ett dysfunktionellt femte chakra kan leda till att man drabbas av obehagliga paranormala upplevelser eller borderlinestörning som ofta medför en psykos eller en neuros. En sådan människas fantasier spiller ofrivilligt över i vardagslivet och hon förmår inte längre skilja mellan fantasi och verklighet. Sömnstörningar är vanliga när detta chakra inte är i balans.

Det är vår erfarenhet och kunskap som bestämmer vår ställning i världen. Det femte chakrat ger oss förmågan att upptäcka möjliga framtidscenarion och agera i enlighet med våra visioner. Du kan föreställa dig vem du kan bli och känna de oändliga möjligheternas frihet. I detta chakrat blir verkligen inåtblickande möjligt, var efter vår inre värld för första gången görs tillgängligt för oss. Det femte chakrat ger röst åt hjärtarts känslor. Det talar om vår kärlek vänlighet och förlåtelse. I detta chakra förenas de fyra element från de lägre chakrorna – jord, vatten, eld, luft – och blir ren energi som ger oss matrisen eller strukturen för våra drömmar.

Halschakrat ger oss matris runt vilket vi skapar vår värld. Ett rent halschakra gör oss av med det avskräde och tunga energier som belamrar det. Det femte chakrat fungerar som skorsten för alla det lägre chakrorna och släpper ut de flyktiga energier som inte återförs till jorden genom det första chakrat. Ett enkelt sätt att rena halschakrat är att ”picka” på det tre gånger med fingertopparna.

Det sjätte chakrat:

Element: Rent ljus

Färg: Indigo

Kroppsliga aspekter: Hjärnan, ögonen, nervsystemet

Instinkt: Sanning

Psykologiska aspekter: Förnuft och logik, intelligens, empati, depression, stressleraterade sjukdomar, förnekelse

Körtel: Hypofysen

Frön: Upplysning, självförverkligande

Negativa uttryck: Självbedrägeri, neuroser, otillräcklighet, anfall

Det sjätte chakrat, eller tredje ögat, finns i mitten av pannan. I de hinduiska traditionerna sägs det vara Shivas tredje öga, som skänker kunskap om fulländad sanning och icke dualitet. Enligt inka indianer, får vi kunskap om att vi är oskiljaktiga från Gud. Vi uttrycker det gudomliga inom oss och vi ser det gudomliga hos andra. Vi upplever ett djupt lugn och frid när vi är tillsammans med någon som har uppnått denna insikt. I andra chakra möts manligt och kvinnligt i sina respektive kroppar, men här, i det sjätte chakrat, förenas manligt och kvinnligt inne i en. Man inser att man är en evig varelse som bebor en tillfällig kropp.

En människa med ett uppväckt sjätte chakra inser att det sanna självet måste upphöra att identifiera sig uteslutande med kroppsliga och mentala upplevelser. Vi transcenderar både kropp och sinne samtitigt som vi öppnar vårt medvetande för båda. När vi börjar studera sinnet kan vi träda in i tillstånd som ligger bortom vår egen person.
Tvivlet försvinner när man lämnar sinnet bakom sig, och lust och längtan upphör att vara drivkrafter. Man träder in i kunskapssfären som bara kan upplevas, inte beskrivas. Det beror inte på att dessa sfärer ligger utanför språkets domän, utan snarare på att upplevelsen är allt i sig själv.
I det sjätte chakrat upplever vi vårt eget uppvaknande. Ett uppvaknat tredje öga gör att schamanen kan veta vem han är. Det ger honom kunskap om det förflutna och om framtiden samt tillåter honom att se alternativa öden. Allt den som har uppväckt tredje öga önskar blir verklighet….

Det sjunde chakrat:

Element: Ren energi

Färg: Violett

Kroppsliga aspekter: Hud, hjärna, hormonbalanser

Insikt: Universell etik

Psykologiska aspekter: Osjälviskhet, integritet, visdom

Körtel: Tallkottkörteln

Frön: Transcedens, upplysning

Negativa uttryck: Psykoser, regression, cynism

Kronchakrat längst uppe på hjässan är vår port till himlen, på samma sätt som det första chakrat är vår port till jorden. Ljustrådar från detta chakra sträcker sig upp till stjärnorna och till vårt öde. Jorden skyddar oss och när oss med sin livskraft, och himlen driver oss upp mot det vi ska bli. Frön gror bara när de är i den bördiga, mörka och fuktiga jorden, men det är solens ljus som får dem att växa. Efter att ha grott vänder sig alla växter mot solens ljus för att få liv. På samma sätt gror vårt andliga liv i det första chakrat i och med vår förbindelse med jorden, och senare strömmar himlens ljus in genom kronan för att nära hela chakrasystemet.

Människor som har uppnått detta chakrats gåvor har inte längre behov av en fysisk gestalt. De kan färdas genom tid och rymd och är ett med himmel och jord. Den läxa vi kan lära av detta chakra är att bemästra tiden. När vi kan bryta oss ur den linjära, kausala tiden befinner vi oss inte längre i det förflutnas tyranniska grepp. Nuet är inte längre ett resultat av tidigare händelser och vi erfar nu frihet från orsak till verkan. Vi lever med en fot i den vanliga världen och en fot i den andliga världen, samtidigt som vi inser att de har samma grund.

Där helaren i det sjätte chakrat får kunskap om tidigare och framtida händelser, erhåller hon i det sjunde chakrat förmågan att kunna påverka dessa händelser. Hon kan vara med och hela händelser i det förflutna och hjälpa sin klient att välja en alternativ framtid, kanske en där klienten är befriad från sjukdom eller lever ett mer meningsfullt liv.

Det åttonde chakrat:

Element; Själ

Färg: Guld

Kroppsliga Aspekter: Kroppens arkitekt

Instinkt: Transcedens

Psykologiska Aspekter: Inga

Körtel: Ingen

Frö: Tidlöshet

Negativa uttryck: Sjukdomsmallar, kosmisk skräck

Don Antonio kallade det åttonde chakrat det heligas källa. Detta chakra finns några centimeter ovanför huvudet, och när det är uppväckt lyser det som en strålande sol i ljusenergifältet. När en människa väcker sin medvetenhet i åttonde chakrat får hon tillgång till förfädernas minne. Alla tidigare schamaners minnen blir tillgängliga för henne. Deras röster blir hennes röst och dessa urgamla lärare lever inom henne. Detta chakra är förbundet med arketypernas domän, de ursprungliga bilderna och minnena som tillhör det mänskliga kollektivet. Informationsfältet i det åttonde chakrat fungerar som en mall för den fysiska kroppen. Det åttonde chakrat påverkas inte av kroppens död. Om det finns en sjukdomsprägling i detta chakra är det som ett fel i en gjutform som kopieras med varje ny avgjutning.

I det åttonde chakrat upplever vi en innerlig förening inte bara med hela skapelsen, vilket ju sker i det sjunde chakrat, utan med skaparen.
Detta chakras negativa uttryck är kosmisk skräck, sådan som upplevs av dem som är fångna mellan andens och materiens världar. Kroppslösa väsen som klamrar sig fast vid människor eller platser på jorden är fångna i denna sfär. Det åttonde chakrats attribut är osynlighet. I detta chakra blir vi medvetna om ”betraktaren” – ett själv som har varit med från begynnelsen av vår andliga resa. Betraktaren bevittnar hur vårt liv utvecklar sig och inser att alla historier vi använder för att beskriva oss själva är just historier. Det vi tror oss veta om oss själva handlar inte om det riktiga självet. Betraktaren vet att det som kan ses eller beröras inte är verkligt. Betraktaren håller fast vid mysteriet, inte manifestationen. Betraktaren förnimmer allt, men kan själv inte förnimmas, eftersom den inte kan göras om till ett förnimmelsebart objekt. Betraktaren är synlig, eftersom den inte kan betraktas.

Det nionde chakrat:

Element: Ande

Färg: Genomskinligt vitt ljus

Kroppsliga aspekter: Inga

Insikt: Befrielse

Psykologiska aspekter: Inga

Körtel: Ingen

Frö: Oändlighet

Negativa uttryck: Inga

Det nionde chakrat finns i universums hjärta. Det befinner sig bortom tid och rum; det sträcker ut sig genom rymdens omätliga rum och är förbundet med det åttonde chakrat genom en lysande tråd. Schamanen kan färdas genom denna tråd när han vill uppleva hela skapelsens enorma vidsträckthet. Vi kallar detta för en chakra i brist på något bättre namn, men egentligen är det andens hemvist. Nionde chakrat återfinns bortom den personliga själen som existerar i det åttonde chakrats sfär, där vi lever kvar i tid och rum och fortfarande håller fast vid tanken på frälsning. Det är den gemensamma ande som finns i allt i universum. Betraktaren visar sig vara allt som betraktas.

Det nionde chakrat är det själv som aldrig har blivit fött och som aldrig kommer att dö. Det är självet före tidernas begynnelse och det stiger aldrig ner i den flod där tiden flyter fram. Det föregår rymden och fanns innan universum bildades. Det nionde chakrats process är förmågan att aldrig avslöja en hemlighet, inte ens för sig själv. Hemligheten är att för ofattbar länge sedan bestämde sig den oändliga kraft som vi kallar Gud, som då existerade i den omanifesterade tomheten, att ge uttryck för sig själv. Alltså uppenbarade det sig för 12 miljarder år sedan som en enskild enhet ur vilken all materia i vårt universum formades. Den oändliga kraften fortsatte att utforska sitt själv genom alla livsformer, från gräshoppan och valen till planeter och månar. Och eftersom den oändliga kraften fanns närvarande överallt och var allvetande, bar även alla dess uttryck på dess egenskaper. Därför var den tvungen att hålla sin natur hemlig till och med för sig själv, för att kunna känna sitt själv genom sina tio tusen former.

Annonser

Read Full Post »